Bodrum Travel

İptal Politikası

İptal Politikası

MADDE 1 - Taraflar


İşbu sözleşme; bir tarafta Turizm Bakanlığına bağlı A Grubu 8192 belge no'lu Türsab Acentası olan Evoteli Turizm Seyahat Acentası Bodrum Villa Tur.Tic.Ltd.Şti ile, (kısaca "Bodrum Travel" olarak anılacaktır), diğer taraftan www.bodrumtravel.com.tr sitesine girerek alıveriş yapan internet kullanıcıları, üye, misafir veya ziyaretçileri (Kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır), arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. Sözleşme tarihi Müşteri tarafından Bodrum Travel'a üye olunan gün yada rezervasyon yapılan gün olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 - Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ tarafından satınalınan hizmetin ödeme koşulları, iptal ve iade şartları ve bu hususta uyulacak şartlar, Bodrum Travel sitesinin kullanımı, ilan ekleme ve yayınlama hakları ile tarafların yükümlülükleri hakkındadır.

MADDE 3 - Tanımlar
MÜŞTERİ : www.bodrumtravel.com.tr e-ticaret sitesinden rezervasyon yaptıran kişi / internet kullanıcılarını ifade eder.
İLAN SAHİBİ : www.bodrumtravel.com.tr e-ticaret sitesinde ilan ekleyen kişi / internet kullanıcılarını ifade eder.
SİTE : www.bodrumtravel.com.tr domain adına sahip e-ticaret sitesi.
HİZMET : www.bodrumtravel.com.tr sitesinde MÜŞTERİ beğenisine sunulmuş satışa sunulan her türlü hizmeti ifade eder.
İLAN : www.bodrumtravel.com.tr sitesine İLAN SAHİBİ tarafından eklenmiş ve satışa açılmış ürün / hizmeti ifade eder.
HİZMET FİYATI : İLAN SAHİBİ tarafından hizmet ile ilgili sunulan fiyat teklifi.
TARAFLAR : MÜŞTERİ, İLAN SAHİBİ ve BODRUM TRAVEL
REZERVASYON : MÜŞTERİNİN www.bodrumtravel.com.tr adresinden İLAN SAHİBİNİN satışa sunduğu hizmet için rezervasyon yaptığı, aldığı durumdur.
SÖZLEŞME : Taraflar arasında akdedilen ve Madde 2’de belirtilen hizmetlerin ifasına ilişkin işbu sözleşme.

MADDE 4 - Sözleşmenin Kapsamı
4.1 www.bodrumtravel.com.tr sitesine internet ortamında bağlanan tüm kullanıcılar bu sözleşminin bütününü ve yine site’de yayınlanan iptal politikasını kabul etmiş sayılırlar.
4.2 18 yaşını doldurmamış kişiler Bodrum Travel sitesinde herhangi bir İLAN için rezervasyon yapamazlar. Bodrum Travel üzerinden 18 yaşını doldurmamış kişilerin yapacağı rezervasyonlar, ödeme yapılmış olacağı için rezervasyon işleminin ebeveyn denetiminde ve onayında olduğunu rezervasyon yapan kişi kabul etmiş sayılır ve tüm sorumluluk şahsına aittir
4.3 Bodrum Travel sitesinin ödeme sisteminde Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların Sanal POS ödeme sistemlerini kullanmaktadır. Bu bağlamda hiçbir müşterinin Kredi kartı bilgileri; internet bankacılığı şifreleri ve bilgileri Bodrum Travel tarafından görüntülenmemekte ve bu bilgilerin hiçbir parçası herhangi bir dijital mecrada saklanmamaktadır.
4.4 İLAN SAHİBİ Bodrum Travel sistemine ekledikleri ilanları için iptal politikalarını kendileri belirlerler.
4.5 Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Bodrum Travel sorumlu değildir. Dizgi veya sistem hatalarından dolayı İLAN fiyatının İLAN SAHİBİ tarafından eksik yada hatalı girilmesi durumunda Bodrum Travel rezervasyon için yapılan ödemenin eksik kalan tutarını talep hakkını saklı tutar. Bu fiyatın müşteri tarafından kabul edilmemesi ve hizmet iadesi / iptali talep edilmesi durumunda Bodrum Travel adresinde yayınlanan “iptal politikası” geçerli olacaktır.
4.6 Bodrum Travel sisteminde ilan ekleme ve yayınlama işlemleri ücretsizdir.

MADDE 5 - Kullanıcı Hesapları, Yükümlülükleri ve Sistem Kullanımı
5.1 MÜŞTERİ kendi adına açtığı hesaptan sorumludur. Eklenen içerikler, yasadışı ve yasaları ihlal eden eylemler içermemelidir.
5.2 MÜŞTERİ 3. Şahısların hesabına eriştiğini veya giriş şifrelerinin haberi olmaksızın değiştirildiğini fark ettiğinde bu durumu derhal Bodrum Travel'a bildirmelidir. Durum açıklığa kavuşturulana kadar Bodrum Travel kullanıcı hesabını bloke etme hakkına sahiptir.
5.3 MÜŞTERİ kendi iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Bodrum Travel MÜŞTERİ iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumlu değildir.
5.4 Üyelik hakkı hukuki anlamda kısıtlaması olmayan kişileri kapsar ve 18 yaşından küçükler üye olamazlar.

MADDE 6 - Bodrum Travel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
6.1 Bodrum Travel ilan sahibi ve misafir arasında yapılacak sözleşme bedelindeki tutarı bloke etmekle ve rezervasyonun gerçekleşmesinden sonra Bodrum Travel hizmet bedeli hariç kiralama bedelini ilan sahibine ödemekle yükümlüdür.
6.2 Kullanıcıların davranışlarından, kullanıcılar arasında yapılan sözleşme koşullarının yerine getirilmemesinden ve her iki taraf için doğacak zararlardan Bodrum Travel sorumlu değildir.
6.3 Kullanıcılar tarafından rezervasyon talep formunda beyan edilen tüm yazılı bilgilerin gizliliğinden sorumludur.
6.4 Kullanıcı ödemelerinin takibi, rezervasyon değişikliği, mesai saatleri içerisinde müşteri hizmetleri desteğinden sorumludur.
6.5 Rezervasyon talebindeki yanlış bilgilerden ve zamanında yapılmayan değişikliklerden Bodrum Travel sorumlu değildir.
6.6 Bodrum Travel ilan sahibi tarafından belirlenmiş sözleşme şartlarında herhangi bir değişiklik yapamaz.
6.7 Bodrum Travel üzerinden yayınlanan içerikler ve resimler ilan sahipleri ve sağlayıcılar tarafından sağlanmış olup istedikleri zaman değiştirme ve silme hakkına sahiptirler, bu gibi durumlardan Bodrum Travel sorumlu değildir.

MADDE 7 - Bodrum Travel Hizmet Bedeli Hakedişi
7.1 Bodrum Travel web sitesi üzerinde satışı yapılan ilanlar, ilanda belirtilen toplam ücret karşılığında satışa sunulur. İlan fiyatları ilan sahipleri tarafından belirlenir ve sisteme eklenir. Sistem misafir tarafından seçilen günler için ilan sahibi tarafından belirlenmiş fiyatlar ile hesaplama yaparak ilanın talep edilen tarihdeki fiyatlarını listeler.
7.2 Bodrum Travel verdiği hizmetin karşılığında misafirden alınmak şartıyla her rezervasyon için, kiralama toplam bedeli üzerinden hizmet bedeli alır.
7.3 Alınan hizmet bedeli rezervasyon işlemi sırasında açık olarak misafire bildirilir.

MADDE 8 - İlan Sahiplerinin Sorumlulukları
8.1 İlan sahibi, kullanıcılar tarafından rezervasyon isteği geldiğinde 24 saat içinde talebe olumlu veya olumsuz cevap vermekle yükümlüdürler.
8.2 İlan sahibi ve sağlayıcılar, konaklanan alanı, sözleşmenin amacına uygun biçimde kullanılmaya ve işletilmeye elverişli bir durumda misafire teslim etmekle yükümlüdür.
8.3 İlan sahibi, misafirin konaklayacağı süre içinde yapılması zorunlu olan esaslı onarımlar var ise, misafir tarafından bildirimde bulunulduğu anda, gideri kendisine ait olmak üzere yapmakla yükümlüdür.
8.4 İlan sahibi ve sağlayıcıların misafirin konaklayacağı yer hakkında yanlış bilgi vermemesi gerekir. Eğer ilan ile ilgili yanıltıcı bilgi vermiş ise misafirin rezervasyonu iptal etme hakkı vardır.
8.5 Konaklama yapılacak yerle ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklerin karşılanması ilan verene aittir.
8.6 Aşağıda belirtilen durumlarda misafirin rezervasyonu koşulsuz iptal etme hakkı vardır
* Misafirin ilan sahibine ulaşamaması
* İlanda yanlış adres beyanı
* Yanlış ve yanıltıcı ilan
* Ciddi temizlik sorunu
* Ailede vefat (ispat gereklidir)
* Gidilecek bölgede doğal afet
* İlan tipi ile teslim edilen yerin farklı olması
8.7 ürkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrasında sayılan tesislere“günübirlik kiralanan evler” eklenmiştir. Böylece anılan maddenin son hali şu şekilde düzenlenmiştir. “Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmî konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dinî ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.” “Bu Kanun’un 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar. Buna göre , ilan sahibi Bodrum Travel da yayınladığı konaklama yeri için Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre 1774 sayılı kimlik bildirme kanunununda yer alan maddeleri yerine getirmekle sorumludur.

MADDE 9 - Misafirlerin sorumlulukları
9.1 Misafir rezerve edeceği konaklama yerinin şartlarını ve koşullarını dikkatle incelemelidir. İlan sahibi ve sağlayıcıların belirlediği kurallar doğrultusunda iptal koşulları belirlenir. Misafir bu koşulları kabul etmiş sayılır.
9.2 Misafir konaklama yerine gelmelerinden bir hafta öncesinde anahtar yetkilisiyle veya resepsiyon yetkilisi ile iletişime geçerek varış saatini bildirilmelidir.
9.3 Misafir rezerve ettiği konaklama yerinin ilan sahibi veya sağlayıcısı tarafından rezervasyonun iptal edilmesi veya sunulamayacağı durumda olmasına karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu gibi durumlarda Bodrum Travel size aynı özelliklerde bir konaklama yeri sunmaya çalışır. Bir alternatif sunulamayacak durumdaysa rezervasyon iptal olacaktır ve Bodrum Travel rezervasyon için ödenmiş olan tutarı ve hizmet bedelini misafire iade edecektir.
9.4 Misafir sayısı rezervasyonda belirtilmiş kişi sayısını aşamaz.
9.5 Misafirler konaklama yapacağı mülke, eşyalara, mobilyalara ve ekipmanlara özen gösterilmedir.
9.6 Misafirlerin konaklama süresi içerisinde kaldığı mülkte yasa dışı faaliyet gerçekleştirmesi, uyuşturucu ve benzeri madde bulundurması, her türlü silah ve benzeri materyaller bulundurması yasaktır.
9.7 Herhangi bir şikayet durumunda misafir bu durumu belgelemek durumundadır. Böyle bir durumda misafirin 24 saat içinde Bodrum Travel ile irtibata geçmesi gerekmektedir. 24 saatlik bildirim süresi geçtikten sonra oluşan aksaklık, sorun ve talep bildirimleri ilan sahibi ve misafir arasında değerlendirilecektir. 24 saatin dolumundan sonra gelecek iptal talepleri için ilan İptal Politikası geçerli olacaktır.
9.8 Bazı ilan sahipleri misafir ile ekstra bir sözleşme yapmak isteyebilir, misafir bu duruma karşı hazırlıklı olmalıdır.
9.9 Misafir rezervasyon sırasında kendisinden istenilen bilgileri gerçeğe uygun yazmalıdır. Yanlış verilen bilgi beyanlarında ilan sahibinin rezervasyonu iptal etme hakkı olduğundan verilen bilgilerin doğruluğundan misafir sorumludur. Yanlış beyan edilen bilgilerden kaynaklanan rezervasyon iptallerinde ödeme iadesi yapılmamaktadır.
9.10 Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrasında sayılan tesislere“günübirlik kiralanan evler” eklenmiştir. Böylece anılan maddenin son hali şu şekilde düzenlenmiştir. “Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmî konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dinî ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.” “Bu Kanun’un 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar. Buna göre , misafir ve beraberindekiler rezervasyon sırasında Bodrum Travel tarafından kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri (Kimlik,pasaport ) gerçeğe uygun vermelidir. Konaklama sırasında sizden istenilen belgelerin ibrazı gerekmektedir.Gerçeğe uymayan beyanlarında ilan sahibinin rezervasyonu iptal etme hakkı olduğundan verilen bilgilerin doğruluğundan misafir sorumludur. Yanlış beyan edilen bilgilerden kaynaklanan rezervasyon iptallerinde ödeme iadesi yapılmamaktadır. Not: Konaklama yapacağınız yere giriş tarihi öncesi veya aynı gün isim değişikliklerinizi lütfen bildiriniz.

MADDE 10 - Rezervasyon İptalleri, Değişiklikler ve Ödeme
10.1 Onaylanan rezervasyonların ön ödeme ücreti şirket hesabımıza yatırıldıktan sonra veya kredi kartı ile ödeme gerçekleştikten sonra geçerlilik kazanır.
10.2 Rezervasyon iptal işlemi, rezervasyon yapılan ilanın iptal politikası geçerli olmak şartıyla Bodrum Travel'a faks veya e-mail yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması ile gerçekleştirilir. Rezervasyon iptallerinde Bodrum Travel hizmet bedeli kesinlikle iade edilmez, ilan sahibi tarafından uygulanmış iptal politikasının şartları gereği iptal işlemi gerçekleştirilir. İlan iptal politikası ilan sahibi tarafından belirlenmektedir ve Bodrum Travel seçili politikanın uygulanması amaçlı ilan sahibine yardımcı olmaktadır. İptal politikalarından doğabilecek olası anlaşmazlıklar Bodrum Travel'u bağlamaz ve ilan sahibi ile müşteri arasında çözüm üretilmelidir. Rezervasyon iptal öncesi iptal şarlarımızı incelemenizi tavsiye ederiz.
10.3 Muhtelif nedenlerden, teknik sorun veya hizmet verenden kaynaklı problemlerden dolayı oluşabilecek sorunlarda Bodrum Travel misafiri bilgilendirmek kaydı ile hizmetin iptalini gerçekleştirebilir. Hizmet iptali Bodrum Travel tarafından gerçekleştirildiğinde yapılan ödemenin tamamı misafire iade edilir.
10.4 Misafir yapmış olduğu rezervasyon için süre uzatma, kısaltma, konaklayacak misafirlerde değişiklik, kişi sayısında artış yada azalma gibi durumları yazılı olarak 

Bodrum Travel'a girişten en az 24 saat önce bildirmelidir. Konaklama yerinin ve iptal politikalarının uygunluğu durumuda talep edilen değişiklikler gerçekleştirilir. Bu gibi durumlarda ekstra ücretle karşılaşılabilir.
Rezervasyon sırasında havale ödeme seçeneği seçilir ise, rezervasyon gerçekleşme saatinden en fazla 48 saat içinde belirtilen tutar banka hesaplarımıza havale/eft yöntemi ile gönderilmelidir. 

Hesap numaralarımız:
Bodrum Villa Tur. Tic.Ltd.Şti / AKBANK
TÜRK LİRASI ÖDEMELERİ IBAN : TR52 0004 6002 7988 8000 2061 23
EURO ÖDEMELERİ IBAN : TR12 0004 6002 7903 6000 2061 29
USD ÖDEMELERİ IBAN : TR62 0004 6002 7900 1000 2061 28
GBP ÖDEMELERİ IBAN : TR15 0004 6002 7900 3000 2061 30

MADDE 11 - Yorum Politikası
11.1 Bodrum Travel platformunda sadece üyeler yorum yapma hakkına sahiptirler. Bu durumda web sitemizde yapılan tüm yorumlar gerçektir ve kullanıcılar tarafından yapılmıştır.
11.2 Eğer yapılan yorumlar saldırgan ve tehditkar bir dil içeriyorsa, ilan sahibinin veya iletişime geçilecek kişinin adı ve soyadı ve/veya dairenin adresi geçiyorsa, reklam özelliği taşıyorsa yorumlar Bodrum Travel tarafından silinecektir.
MADDE 12 - Geçerlilik Süresi ve Fesih
Kullanıcılar ile Bodrum Travel belirsiz bir süre zarfında sözleşme yapmışlardır. Bodrum Travel kullanıcı sözleşmesini iki hafta öncesinden bildirmek şartıyla herhangi bir zamanda sonlandırabilir.

MADDE 13 - Gizilik Politikası
Bodrum Travel web sitesi üzerinden, telefon, fax veya ofis personelimiz ile direk ilitişime geçerek tarafımıza ilettiğiniz kişisel bilgileriniz kesinlike 3. şahıslar ile paylaşılmamaktadır.

MADDE 14 - İptal Politikaları
Esnek Girişten 1 gün (24 saat) öncesine kadar hizmet bedeli hariç tam para iadesi
Medium Girişten 5 gün öncesine kadar hizmet bedeli hariç tam para iadesi
Katı Girişten 7 gün öncesine kadar hizmet bedeli hariç %50 para iadesi
Çok Katı 30 Girişten 30 gün öncesine kadar hizmet bedeli hariç %50 para iadesi
Çok Katı 60 Girişten 60 gün öncesine kadar hizmet bedeli hariç %50 para iadesi


MADDE 15 - Vergilendirme ve Fatura
15.1 Bodrum Travel üzerinden yapılan rezervasyonlarda Bodrum Travel hizmet bedeli tutarı kadar fatura kesmektedir.
15.2 Ev sahipleri kira gelirleri için beyanname vermelidirler. Vergi mükellefi olmayan ev sahipleri fatura düzenleyemezler, sadece vergi beyanında bulunabilirler.
15.3 Bodrum Travel platformu üzerinden rezidans, apart veya işletme belgesi bulunan işletmeler veya ticari tesisler Bodrum Travel aracılığı ile misafirden tahsil ettikleri ücret karşılığında misafire fatura vermelidirler.

MADDE 16 - Kapanış Hükümleri
16.1 Bodrum Travel ve Kullanıcılar arasında yapılmış sayılan bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre idare edilecektir.
16.2 Kullanıcının üye hesabındaki iletişim bilgileri, özellikle email adresi güncel olmalıdır. Bodrum Travel tarafından ulaşılabilirliğinin sağlanması gerekmektedir.


Bodrum Travel